Kurzy


AKTUÁLNÍ NABÍDKA KURZŮ

Plánovaný otevřený kurz (tj. nabízený uchazečům z řad širší veřejnosti):
NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

Termín – sobota 24. 11. 2012, Brno (přesné místo bude upřesněno)

Náplň – co sdělujeme svým vzhledem, mimikou, očima, pohyby částí i celého těla, fyzickými postoji, jaká jsou kulturní specifika, neverbální projev v obtížných situacích (konflikty, tréma), jaký děláte první dojem, nácvik „čtení“ neverbálních signálů, jak využít získaných znalostí a nácviku při veřejných vystoupeních, při ucházení se o práci a při navazování vztahů

Délka – 8 vyučovacích hodin s přestávkou na oběd (sobota 9:00–16:00)

Cena – 1250 Kč

Zájemci se mohou přihlašovat na emailovou adresu psychologickekurzy@suchanek.me. Uveďte, prosím Vaše jméno, příjmení, poštovní a emailovou adresu. Můžete doplnit Vaše zaměstnání a očekávání od kurzu.

 

 

OBECNÉ PODMÍNKY KURZŮ

Vzhledem ke své současné časové vytíženosti dávám přednost zakázkám např. pro firmy či skupiny osob, které si samy zařídí prostory a dostatečný počet účastníků. V těchto případech se zadavatelem a účastníky domlouváme přesnou náplň kurzu. Témata je možné kombinovat.

Délka a intenzita: jednorázově (1 – 3 dny) či dlouhodobě (1x týdně 1,5h po dobu 4 – 10 týdnů)

Forma: z části teoretické ukotvení v tématu, částečně praktická cvičení, míru zapojení a aktivity si každý frekventant řídí sám

Termín a místo konání: Brno

Lektor: Mgr. Věra Suchánková, v případě nemoci zastoupí jiný psycholog s přesnými instrukcemi o náplni setkání

Počet účastníků: 5 – 12 osob

 

 

TÉMATA KURZŮ

  • neverbální komunikace
  • asertivita (asertivní práva, manipulace a reakce na ni, asertivní kritika)
  • zvládání konfliktů a agrese své i druhých
  • psychohygiena, prevence syndromu vyhoření, relaxační techniky
  • konverzace ve společnosti (jak se nebát komunikace s druhými lidmi, sebejistota ve společnosti)
  • verbální projev, sebeprezentace (jak si připravit a úspěšně realizovat proslov)
  • spolupráce nejen pracovní skupiny, role v týmu
  • aktivity k sebepoznání
  • atd.